Клетъчната църква в Библията (трета част)
Представям си колко тежък е бил този момент за тях! Вероятно една от жените е казала на Петър: "Какво ще правим сега? Исус ни изостави!” А Петър й е отговорил: "Предполагам, че трябва  да изпълним последната заръка на Исус. Спомняте ли си стаята, в която за последен път ядохме с Него пасхалното ядене? Нека да отидем в тази горница и да чакаме, защото Исус ни каза да не напускаме Ерусалим, но да чакаме от Отца обещания Святи Дух!”  120-те  ученици се събрали в горната стая и зачакали. Те не знаели колко дълго трябва да чакат! Не знаели какво да правят; нямали и библейски уроци за изучаване!Нямали никаква програма, нито лидерВероятно някой пак се е обърнал към Петър и е казал: „Хей, Петре, знам, че вие, единадесетте, които си говорите в ъгъла, бяхте най-често с Исус, но знаете ли колко време щ ... ->

История на международното служение ДАВ (DCFI)
Какво представлява DCFI?DCFI е международно общество от християнски църкви, наречено DOVE (акроним на “Declaring Our Victory Emmanuel”, т.е. “прогласяване на нашата победа в Емануил”). В началото това общество беше от група младежи християни, които имаха сърце да достигат с любов други млади хора, непосещаващи църква, в северния окръг Ланкастър, Пенсилвания.Това се случва в началото на 70-те, период на национално пробуждане сред младежите в Америка. Страната вече бе преминала през бурното време на 60-те, когато внезапни промени разтърсиха основите на нашето общество, като например сексуалната революция, войната във Виетнам, борбата за правата на жените и правото на аборт.Църквата бе предизвикана да бъде глас в онези тежки времена. След десетилетие на забъркани с окултизъм и наркотици млади хора, търсещи смисъла на живота, но заблудени, стотици от тях с ... ->

Клетъчната църква в Библията (втора част)
Нямаме време да проследим целия хронологичен ред в тази насока. Ако прескочим много глави и стигнем до Израел, ще видим, че чрез Йотор Бог заповяда на Мойсей да оформи за израелския народ структура с групи от 10 човека. Той каза на Мойсей: И постави над людете хилядници, стотници, петдесетници и десетници! (Изх. 18:21)Това бяха Божиите избрани числа, които представляваха начина за образуването на така наречените ойкоси.Най-основният изграждащ блок в живота е общество, което обикновено се фокусира около числото 10. ОЙКОС е гръцка дума, използвана в целия Нов завет и много често е употребена със значението на ДОМОЧАДИЕ.  Така преведена, думата означава близко общение между хора, които могат да бъдат отговорни един към друг /един пред друг/ и да живеят в ойкос. Това е обществото!Колк ... ->