Да познаваш Бог - това променя всичко

Данаил Танев


Основен библейски текст:

Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела. Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мен вие, които вършите беззаконие.  (Матея 7:21-23)

 
Пасивният човек не познава Бога

Не може да идваме в Божието присъствие и да бъдем пасивни. Не е възможно да Го хвалим пасивно! Когато сме пасивни, изглеждаме като хора, които стоят пред огромни стени. Стените трябва са бъдат избутани, но ние не правим нищо.
Ако искаме да сме част от това, което Бог върши в момента, не можем да сме апатични. Апатията е проява Њ?а отношение.
Ако не се въвлечем в работата на Господа, ще станем хора, които са пропуснали Божието време и Божията воля . Това е опасно!
 
Посвещението – източник за истинското познаване на Бога

Ако не сме посветени докрай, трябва да се за мислим сериозно за взаимоотношенията си с Господа, защото нашето състояние определено не е добро.
Ако искаме нещо да се случи в църквата, в която се намираме, трябва сериозно да се въвлечем в нея с всичко, което е в сърцето  ни.
Осъзнаването, че Божието царство е много по-голямо от моя живот, ще доведе до раздвижване и пробиви във всяко отношение.

Ако не сме посветени докрай, трябва да се за мислим сериозно за взаимоотношенията си с Господа, защото нашето състояние определено не е добро.Ако искаме нещо да се случи в църквата, в която се намираме, трябва сериозно да се въвлечем в нея с всичко, което е в сърцето  ни. Осъзнаването, че Божието царство е много по-голямо от моя живот, ще доведе до раздвижване и пробиви във всяко отношение.

Време е да прескочим границата на детинството и да влезем в живота на зрелостта – като твърди мъже и жени на Господа. Господ няма да се занимава с несериозни и непосветени хора. Затова отново е време да осмислим нашето посвещение, стоенето си пред Бога и това, до колко участваме в живота на църквата. Бог работи в църквата Си, а ти трябва да решиш до колко ще участваш в Неговата работа!
 
Предизвикателството от Бог – знак за необходимост от промяна

Бог ще ни изправя пред предизвикателства, които ще ни помогнат да открием призива в живота си. Ако не прескочим границата на страховете си, може да пропуснем Божия призив! Гответе се да се изправяте пред неща, които ще ви плашат! Ако искате да имате плод в живота си, трябва да прекрачите границите си и да станете зрели хора. Зрелостта настъпва с промяната на сърцето.

Бог ще ни изправя пред предизвикателства, които ще ни помогнат да открием призива в живота си. Ако не прескочим границата на страховете си, може да пропуснем Божия призив! Гответе се да се изправяте пред неща, които ще ви плашат! Ако искате да имате плод в живота си, трябва да прекрачите границите си и да станете зрели хора. Зрелостта настъпва с промяната на сърцето.
 
Истинската промяна

Промяната на сърцето е истинската промяна. Тя може да преобрази човека.
Проблемът на нас, българите, не е в икономиката и политиката. Проблемът е в сърцето. Искаме нещата да се оправят с бързи и лесни решения. Това е повърхностно; прилича на козметичен ремонт на една къща – освежаваме я отвън, а тя да е изгнила отвътре. Ако не се занимаем с гнилите основи и греди на къщата си, тогава сме обречени на провал. Промяната на доходите и местоживеенето не е промяна на сърцето.

Промяната на сърцето е истинската промяна. Тя може да преобрази човека. Проблемът на нас, българите, не е в икономиката и политиката. Проблемът е в сърцето. Искаме нещата да се оправят с бързи и лесни решения. Това е повърхностно; прилича на козметичен ремонт на една къща – освежаваме я отвън, а тя да е изгнила отвътре. Ако не се занимаем с гнилите основи и греди на къщата си, тогава сме обречени на провал. Промяната на доходите и местоживеенето не е промяна на сърцето.
 
Познаващият Бога има взаимоотношения с Него

Когато срещаш някого и имаш лично взаимоотношение с него, ти го познаваш. Това е дефиницията на “познавам”. С други думи, в посочените стихове Бог казва, че ще отхвърли тези, които никога не са били във взаимоотношение с Него – Той и те не се познават, нямат връзката на приятелство. Бог знае всичко за тях, те могат да знаят много за Него, но липсват взаимоотношения помежду им. Вероятно са счели, че Бог не е достатъчно важен, за да Му отделят време.

Когато срещаш някого и имаш лично взаимоотношение с него, ти го познаваш. Това е дефиницията на “познавам”. С други думи, в посочените стихове Бог казва, че ще отхвърли тези, които никога не са били във взаимоотношение с Него – Той и те не се познават, нямат връзката на приятелство. Бог знае всичко за тях, те могат да знаят много за Него, но липсват взаимоотношения помежду им. Вероятно са счели, че Бог не е достатъчно важен, за да Му отделят време.

Не е ли удивително, че тези хора ще са вършили дори знамения, чудеса, добри дела в името на Бога? Това е нещо, което аз не мога да обясня, но със сигурност то съществува около нас. В края на краищата, понякога чудесата не се случват поради човека, а поради силата на Исусовото име и вярата на приемащия.

Павел също говори във  Филипяни 1:17, че другите възвестяват Христа от партизанство, не искрено.

Когато се спасим, опознаваме Бог като Спасител, след това – като нашия Цар и Господар. Щом предадем живота си на Неговото управление, започваме да Го опознаваме като Бог, Който ни променя. Това познанство ни променя истински. Промяната е естествен резултат от взаимоотношенията ни с Бог. Много хора казват, че „Ако се срещнеш с Отец и Го познаеш, не можеш да останеш същият”.

Често ние определяме един християнин, дори и себе си, от външните резултати. Но за Бог най-значимото е колко добре познаваш Него!
Посвещението и духовността на християнина не се определят по външните резултати. Бог не се впечатлява от това, колко хора са изцелени, на колко хора си казал за Него. Бог е пленен от сърца, които жадуват да Го познават.

В 1 Послание на Йоан са записани етапите на духовното израстване: деца, младежи и бащи. Те не се определят от извършените знамения, а от нивото на взаимоотношение с Отец.
Ако това е напълно осъзната реалност за мен, тя ще промени абсолютно всичко – моите стремежи, начин на живот... Мечтите, виденията и целите ми ще останат на втори план...

Промяната в сърцето определя промяната в твоя живот

Обикновено се опитваме да донесем промяна като променяме външната част на живота, без преди това да сме променили сърцето си. Промяната в сърцето може да промени живота на човека. Преди да дойде тази промяна, не може да дойде промяна в живота. Повечето хора у нас чакат мистични и иновационни разрешения на жизнените ни проблеми. Нека не се залъгваме! Нещата са прости -  ние трябва да се променим изоснови!

Защо Бог държи толкова на познанството ни с Него чрез взаимоотношенията?

Защото само тогава ще изпълним предназначението си и ще можем да бъдем това, което Той ни е създал да бъдем. Когато опоз наваме Бога, Неговите истини оживяват в сърцата ни.
Йоана 17:3 гласи: А това е вечен живот, да познаят Теб, единния истинен Бог , и Исуса Христа, Когото си изпратил.
Това е визията за живота, която ни дава Бог – постоянното опознаване на Него, което ще продължи и през вечността.