Хората, които Бог употребява

 

Ти можеш да бъдеш един от тях!
Данаил Танев                                         


Основен библейски текст:

Защото очите на Господа се обръщат (тичат) насам-натам по целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца сa съвършено разположени  към Него.  (2 Летописи 16:9)

 
Господ търси хора
Истините:

-  Господ ПОСТОЯННО търси хора, които са готови да Му предоставят живoт а си, за да Му дадат възможност да се проявява мощен чрез тях.
-  Велика привилегия е Бог да вземе точно твоя живот и да изяви силата Си в него!
-  Крайният план на Господа е не само да донесе спасение, а и да реформира нашето общество.
-  За да има реформация, трябва да има променени хора.
-  Бог търси личности, които осъзнават необходимостта да Го познават.
-  Имаме много църковни членове, но малко променени хора.

Реалността:

Понякога сме много разглезени - твърде много се притесняваме за живота си и твърде малко мислим за духовната реалност.

Понякога сме много разглезени - твърде много се притесняваме за живота си и твърде малко мислим за духовната реалност.

Не бягай след нещата в този свят! Ако ти бягаш след Господа, това от което имаш нужда, ще те срещне. Господ ще тe изправя пред възможностите и ще ти дава идеите, за да ги осъществиш. В Него е скрит животът ти! 
 

Ти можеш да бъдеш един от хората, които Бог употребява днес!

Цената:
Ако искаш да си един от тях, това ще ти струва нещо!


Когато Давид принася жертва на Бог, Бог искашe това да му струва нещо (1 Летописи, 21 глава: Давид КУПИ мястото от Орна).
Истинският растеж струва време, пари, репутация. Царството струва нещо. На Исус то Му струва ВСИЧКО! Помисли какво ти струва на теб!

Когато Давид принася жертва на Бог, Бог искашe това да му струва нещо (1 Летописи, 21 глава: Давид КУПИ мястото от Орна).Истинският растеж струва време, пари, репутация. Царството струва нещо. На Исус то Му струва ВСИЧКО! Помисли какво ти струва на теб! 
 
Какво е нужно да направим, за да бъдем употребявани от Бог?

- Да се стремим да живеем в святост;
- Д а подредим п риоритетите си;
- Да сме на разположение на Бог;
- Да живеем ежедневно с Него.

Ежедневното ходене с Бога:


- Всеки ден, започвайки деня, се моли Бог да ти показва как може да те употреби;
- Моли се да живееш живота си със съзнанието, че Бог иска по всяко време да те употребява;
- Като следваш Христос, се утвърди като пример за по-новия християнин...

Бог подготвя църквата Си да заживее в друго ниво на духовн а отговорност!  Той ще изисква по-силно посвещение!