Бъдете святи!

284

Данаил Танев

Основен библейски текст:
Във всички свои дела постъпвайте като святи хора, както е свят Онзи, който ви призова. Както е писано: „Бъдете святи, защото Аз съм свят.“
1 Петрово 1:15-16

Истините:

- В църквата все по-малко се говори за святост и все по-рядко виждаме живот, мотивиран от святостта;
- Ние сме създадени, за да приличаме на Бог, а Той е свят;
- Нечистотата няма да остане завинаги на тъмно, защото, рано или късно, тя ражда плод;
- Святостта не идва от вършене на добри дела, а от чисто сърце!

Какво е святост?

Когато говорим за Святия дух, казваме, че той е свят. Ако Той живее в нас и ние в него, ако сме изпълнени със Святия Дух, не означава ли, че святостта е в нас? Какво е святостта? Да следваме закон? Да имаме лице като на светец от икона? Да вършим добри дела? Да бъдем изключително мили с всички?

Да живеем свято означава да се държим като хора, които принадлежат на Бог.

Ние би трябвало да сме хора, които живеят, гледайки от перспективата на Божието Царство. Въпреки, че е толкова лесно да го кажем, не е лесно да го живеем. Духът е Този, който може да ни направи святи с Исусовата святост!

Ние би трябвало да сме хора, които живеят, гледайки от перспективата на Божието Царство. Въпреки, че е толкова лесно да го кажем, не е лесно да го живеем. Духът е Този, който може да ни направи святи с Исусовата святост!

 
Святият живот няма нищо общо с легализъм

Някои християни създават закони от библейските стандарти за святост, според които живеят и налагат на останалите. Някои наричат такъв начин на живот „легализъм” и, за жалост, понякога са прави. Легализъм е, когато изкривиш Божиите стандарти, като стесняваш границата, която Бог не е стеснил. Налагаш тези правила на себе си и на другите и ги задължаваш да ги спазват, заради самите правила. Живеейки според тези закони, често се чувстваме осъдени (когато не ги спазваме).


Святостта не се постига чрез добри дела, но тя РАЖДА добри дела!

Твоите дела са добър показател за това колко свят е животът ти, но истинската святост не произлиза от това, че вършиш добри дела, а тя произхожда от чистото сърце. Да, святостта ражда добри дела, но самите дела не са святост.

Твоите дела са добър показател за това колко свят е животът ти, но истинската святост не произлиза от това, че вършиш добри дела, а тя произхожда от чистото сърце. Да, святостта ражда добри дела, но самите дела не са святост.
Святостта е най-голямото оръжие срещу дявола. Тя го обезоръжава и го прави безпомощен в живота ни.


Борбата за свят живот е част от по-голяма битка

Святият живот не само е угоден на Бога, но е и неугоден на дявола. Да живееш като последовател на Христос и да обичаш ближния си е вид духовно воюване срещу злото.

Става дума дори за простички неща като:
- Да казваме истината, вместо лъжа. Лъжата има способността да те вкара в робство. Тя е като мрежа. Понякога се опитваме да излезем от мрежата без да я късаме, като намерим пролука и я разплетем. Но колкото повече опитваме, толкова повече се заплитаме в нея. Единствения начин е да я скъсаме. Истината може да ни направи свободни! Истината ще ни струва скъпо, но лъжата ще ни струва много по-скъпо.
- Да уважаваме и да ценим хората, вместо да ги проклинаме и убиваме с думи;
- Да казваме „НЕ” на изкушенията.
       - Пазете се от сексуални изкушения! Семейства, пазете се! Не се крийте! Застраховайте се! Семейството е на прицел.
       - Мъже пазете се от порнография!
       - Пазете се от нечисти фантазии! Това ще повлия е разрушително на твоите  взаимоотношения в семейството.
- Цинично говорене. Много християни си позволяват свободен език, цинични думи, цинични вицове. Това мърси нашият език, нашите уши. То оскърбява Святия Дух в нас. Ние не трябва дори да участваме в такива компании.
- Да се пазим от корумпираност! Не ставай участник в това по никакъв начин. Бъди сигурен, че ще пожънеш плодовете...

Всички тези неща са началната фаза към проваляне на живота ни. Точно тези начални компромиси провалят дори големи служители.

Бъди радикален в святостта си!

Разбирайки, че цената е толкова висока и опасността толкова голяма, по-добре да сме крайни, отколкото да правим компромиси. Може в много църкви разводите да са нормални, но аз не се примирявам с този „морал”! Искам да сме църква с високо ниво на чистота. Искам да сме църква, в която мъжете и жените са верни един на друг.

Бягай от греха! Не си струва! Той ще ти донесе смърт.

Бог ни призовава към святост. Намираме се в духовна битка. Без святост ти си обезоръжен.

Трябва да се молим Бог да променя сърцата ни. Да мразим греха, както той го мрази.

Страшно е, че нивото на святост в църквата пада с падането на морала в света.
Причината е, че не измерваме стандартите си със Словото, а със света. Често се успокояваме, че сме по-добре от света, просто, защото сме успели да запазим съотношението, но не осъзнаваме, че това не ни ползва. Бог не ни съди според света, а според Неговия стандарт.

Нека, когато измерваме Божията святост, да не гледаме на други църкви или християни, а да погледнем към Бог! Не можем да определяме хората за наш стандарт, защото не бихме могли да знаем какво се случва в тайния им живот.

Зa много християни святостта вече е размито понятие...

Има християни, които не се впечатляват от мръсотията. За такива хора се отнася словото, че са като „обезсоляла сол”. Те са претопени в обществото. Може да не вършат беззакония, но не са и сол. Те са изгубили соления си вкус.

Чувствам, че Бог алармира към църквата си с думите „БЪДЕТЕ СВЯТИ!!!”. Чувствам това послание в духа си, като обявяване на тревога по време на война.

Ако се бориш с грях, не го пази в тъмното! Много често грехът не може да остане на тъмно, защото, рано или късно, той ражда плод. А плодът се вижда от всички и съсипва живота ти. Намери някой, който да ти помогне да престанеш с греха си!

Поискай страх от Господа! Помисли за всяко нередно нещо в живота си, за което нямаш страх от Бога и се моли да бъдеш изпълнен с този страх! Поискай мантията на святост в живота ти. Обгърнат в тази мантия, ще имаш силата да казваш „НЕ” на изкушенията и да живееш в праведност!