Как да преминем през атака

319
Данаил Танев

Основен текст:

Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу управниците на тъмнината в този свят, срещу духовните сили на нечестието във високите места.
Ефесяни 6:12

Истините:  
- Имаме враг.
- Духовните атаки няма да преминат сами.
- Трябва да се научим не само да заставаме срещу атаката, но и да преминаваме през нея, като достигнем до пълна победа.

Преди да спечелим една атака, трябва да осъзнаем някои основни неща.

НЕ ЧОВЕКЪТ...

Преди всичко: нужно е в нас да се оформи разбирането, че не се бием срещу човек. Ако не осъзнаем това, е възможно да попаднем в клопката на мисленето, че се бием с материална личност. А това означава, че се изправяме с материални средства срещу духовни проблеми. Човек, който разбира духовните атаки, не би използвал такива методи.

Духовната битка означава духовно влияние над някого или нещо.

Дяволът ще използва всички и всичко възможно, за да те атакува.

Врагът атакува служението на Исус чрез множествата и чрез религиозните водачи. Когато това не Му повлия, дяволът се опита да използва учениците Му. Опита се да действа чрез Петър (Исус разпозна атаката от дявола) и чрез още няколко, но успя да превземе Юда. Въпреки че атаката дойде чрез този, който беше най-близо до Него, Исус знаеше кой е източникът и остана непреклонен. Той знаеше Своята мисия и очите Му бяха насочени към нея. Той не се огорчи спрямо Юда, нито спрямо хората, които го осъдиха, плениха или разпънаха. Избра пътя на прошката Дори, когато беше на кръста, Той каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят (Лука 23:34).

Исус ни показа един основен принцип в оцеляването по време на атака. Той не беше спрян от предателството. Прошката унищожи замисъла на дявола. Прошката е сила, която доказва, че ти познаваш твоя Бог и твоя враг. Ето защо Павел казва:

А на когото вие прощавате нещо, прощавам и аз, защото ако съм простил нещо, простих го заради вас пред Христос, да не би Сатана да вземе надмощие над нас, защото ние знаем неговите средства. (2 Кор. 2:10,11)

ПРОШКАТА НИ ДАВА СИЛА ДА СЕ СПРАВИМ

Истинската прошка не означава да върнеш нещата по стария начин, а да не търсиш отговорност и да не задържаш обвинение в сърцето си. Прошката насочва фокуса и доверието ни в правилната посока. Тя отваря вратата за властта, силата и мощта на Святия Дух в живота ни. Жестокостта и отвръщането на злото със зло ни отвеждат в областта на конфликтите, завистта, отмъщението, объркването, болестите. Прошката ви дава живот.

Победата в една конфликтна ситуация не е дали ти ще бъдеш прав, или не. Победата е в това да реагираш така, че да угодиш на Бога.


ГОРДОСТТА ПОКВАРЯВА

Следващото нещо, от което трябва да се предпазим, за да преодолеем атаката с успех, е гордостта. Понякога, когато сме "ударени" от чувството, че сме излишни и отхвърлени, ние сме склонни като противодействие да се самовъзвеличаваме. Ако правим това, сме в голяма опасност.

Как може врагът да ни подмами в гордостта, докато си мислим, че служим на Бога?

Много е важно да бъдем хора, които имат отворени за поучение сърца. Гордостта няма да ти позволи да бъдеш такъв човек и тогава ставаш уязвим за дявола. Затова Библията казва, че ”Гордостта предшества падението” В момента, в който добиеш твърде голяма самоувереност и не слушаш ничий глас, навлизаш в опасна територия. 

Много хора избират пътя на гордостта, защото не искат да издържат болката на промяната.

Как да приемаш корекция:

1.    Прецени източника - човека, който те критикува. Посветен ли е на Бог? Има ли зряло разбиране относно библейските истини? Познава ли те?

2.    Прецени духа на критиката - критиката емоционална реакция ли е или е резултат от зрели наблюдения и размисли?

3.    Гневът може да е знак, че става въпрос за нещо повече от това, което се казва.

4.    Колко са критиците? –Има една поговорка: "Ако някой ти каже, че си магаре, не му обръщай внимание. Ако двама ти кажат, че си магаре, огледай се за магарешки следи около теб. Ако трима ти кажат че си магаре, купи си седло."

5.    Помисли над критиката и се моли - чрез молитвата успяваме да погледнем от Божията перспектива.

6.    Обръщай внимание само на конкретни критики. Обръщай внимание на критики, които представляват специфично предложение или поправка, върху които определения човек е мислил.

7.    Обмисляй го спокойно - когато получиш критиката, можеш да отговориш: "Може и да си прав" или "Ще помисля върху това". По такъв начин не признаваш това, за което си обвинен и си осигуряваш достатъчно време да "претеглиш" критиката.

8.    Питай за съвет - когато срещаш хора, които те познават и разбират посоката на живота ти, можеш да ги помолиш да ти помогнат да прецениш дадената критиката.

9.    Завърши оценката си. Не оставяй критиката неразрешена. Трябва или да я приемеш и да направиш нещо, или да я забравиш.

Противопоставянето е добро и е от Бог. То има своето място и не трябва да се страхуваме от него. То е част от Евангелието. Но конфронтацията може да бъде обидна, ако демонстрираме отблъскваща дързост и неестествен начин на живот пред хората (започваме рязко да отхвърляме всеки, който има различно мнение от нас по съответните въпроси).

Конфронтацията трябва да идва само от помазанието на Святия Дух, не от чувствата на една осакатена личност. Само гордостта, която е подхранвана от болки и рани, води до "комплексите за преследване и конфронтиране". Тя ни подмамва да си мислим, че печелим и превземаме територии, когато в действителност губим славата на Бог в живота си.

Много призвания и съдби от Святия Дух са били проваляни заради гордостта. Може да е вярно това, че си зрял и имаш твърдост. Може да знаеш много неща според Божието Слово.  Но не можеш да съществуваш самостоятелно. Ако не си отворен за поучение, скоро ще се провалиш. Ако периодично не се „самоизпитваш” и си задаваш въпроси за критиките, които получаваш, си в опасна позиция!

Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. (Яков 4:6,7)

Щом веднъж сме осъзнали, че истинският враг не е в естествени свят и сме се освободили от всички видове гордост, ние можем резултатно да преодоляваме атаки, да използваме нашите оръжия и да побеждаваме!