Силата на Божието Слово във време на духовна атака

337
Данаил Танев
 
Основен библейски текст:

Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и като надвиете над всичко, да устоите.
Ефесяни 6:13

Истините:
   - Трябва да бъдем действени.
   - Божието слово е оръжие.
   - Християните, които стоят, никога няма да получат това, което е тяхно.
 
Има няколко думи в стиха от Ефесяни, 6 глава, които говорят за действие от наша страна. Независимо колко пребит и отпаднал се чувстваш, ако си разбрал принципите за справяне с атаките, които идват в живота ти, сърцето ти ще бъде готово за действие.

Гръцкият превод на думата „вземете” се употребява като „придобиване на сила”. Тази дума е описана чрез корена на друга дума, който се отнася до същата сила, както "като удара на овен". Затова можем да кажем този стих по следния начин: „Придобийте атакуваща сила чрез Словото на Бог, така че да можете да се противопоставите на атаката, като я преодолявате и изграждате себе си”.

Божието Слово е нашето въоръжение в областта на вярата, истината, изцерението, освобождението, просперитета, спасението, радостта, мира и стабилността. То е духовно оръжие. В Еремия, 23 глава, 29 стих е записано: „Не е ли словото ми като огън, казва Господ. И като чук, който строшава скалите”. Това, което наранява врага, е мечът на Духа, т.е. Словото на Бог (Еф. 6:14-17).

Словото трябва да бъде силно в нас. То е нашата сигурност.

Ако Божието Слово живее в нас:
  - Ще има ме правилна перспектива за живота си;.
  - Ще имаме източник, по който да сверяваме позициите си.
  - Ще побеждаваме лъжите в живота си;
  - Ще бъдем на сигурно място, когато дойдат опасности.
Помазанието на Бог може да ни помогне да разрешите проблемите си, но Словото на Бог ще ги запази разрешени. За да стоиш в свобода, имаш нужда от Истината.

Словото на Бог е нашата увереност

Ако се държим здраво за него, и го направим част от нас, наградата ще бъде огромна. Когато се сблъскаме с жестока атака, трябва да се бием срещу нея с жестока отговорност. Дяволът ще се опита да ни Њ?бясни, че Бог няма да направи нищо за нас и ще се провалим. В тези моменти избери да вярваш на Бог и Неговото Слово. Трябва да направиш съзнателен избор, за да запазиш своята увереност и да не отхвърляш настрана това, което ти принадлежи.

Не чакай емоционално запалване!

Не чакай лично пророчество или някой служител да дойде при теб и да ти положи ръце. Не чакай посещение от Небето. Просто избери да вярваш! Знам, че понякога е трудно, но Бог не ни е нарекъл "бебета със слаби колене". Той ни е нарекъл воини. Влез там и вярвай на Словото.

Трябва да бъдеш настъпателен с Божието Слово и да позволиш то да работи за теб. Християните, които продължават да чакат, никога няма да получат това, което е тяхно. Безкомпромисно вярвай в Словото на Бог. Какво означава да живееш чрез вяра по време на атака?

Действай, върви, пътувай...

Плодът на вярата е действия (ако го вярваш, ще го живееш!). Вярата прави нещата в твоя живот да се случват. Всичко, което можеш да направиш в този момент, е да прочетеш един стих и да кажеш: "Господи, аз вярвам в това." Тогава го направи. Това е настъпателната вяра. Понякога просто "нишка" вяра ще те накара да продължиш. Не се чувствай виновен за това. Бог те приема и ще дойде да ти помогне, ако вярваш.

Винаги има...

Понякога дяволът ни открадва всичко и нямаме сила да вярваме. Ти все още имаш нещо останало. Ако правиш всичко, което можеш, продължавай да го правиш! Ще дойде нова сила и ти ще победиш.

Просто помни:  ако с е държиш за тази малка нишка вяра, която имаш, ти ще успееш.

Не позволявай лъжите на врага да превземат каквато и да е територия от теб! Отговори му с атака чрез правилни изповеди и действия.

Ние затваряме устата на лъвовете чрез Божието Слово. Тогава, вместо рев, чуваме скимтящо отстъпление. Дя волът се страхува от силата в Духа! Използвайте повече от силата, която има във вас!

Когато станете едно с Божието слово, Бог може да използва ефективно останалите Си оръжия за война чрез вас.