Клетъчната църква в Библията (втора част)

Нямаме време да проследим целия хронологичен ред в тази насока. Ако прескочим много глави и стигнем до Израел, ще видим, че чрез Йотор Бог заповяда на Мойсей да оформи за израелския народ структура с групи от 10 човека. Той каза на Мойсей: И постави над людете хилядници, стотници, петдесетници и десетници! (Изх. 18:21)

Това бяха Божиите избрани числа, които представляваха начина за образуването на така наречените ойкоси.

Най-основният изграждащ блок в живота е общество, което обикновено се фокусира около числото 10.
ОЙКОС е гръцка дума, използвана в целия Нов завет и много често е употребена със значението на ДОМОЧАДИЕ.  Така преведена, думата означава близко общение между хора, които могат да бъдат отговорни един към друг /един пред друг/ и да живеят в ойкос. Това е обществото!

Колко човека бихте могли да изброите, ако решите да направите списък с имената на хората, с които прекарвате минимум по 60 минути всяка седмица в качествен разговор?

Не става въпрос за хората, с които гледате телевизия или слушате някой да говори, а за тези, с които наистина общувате; за хората, за които и пред които носите отговорност.
Може би ще се шокирате, когато направите списъка си. Повечето от нас нямат такова обкръжение от 10 човека. От много статистики, правени между християни, се оказва, че те имат едва по 5 или 6 човека, с които са в истинско общение за 60 минути през седмицата.  Това е ойкосът.
Разбираме, че Бог отреди за Израел да живее на ойкоси, образувани от около 10 човека.
Тези ойкоси се оформяха на райони от по 50 човека.
Защо 50?

Защото в общества от по 50 човека може да има съветничество, служение, грижа, лидерство.

Пет района от по 50 човека образуваха зони от стотици - т.е., групи от по 200-250 човека. По същият начин 5 зони образуваха области от хиляди – т.е., групи от по 1000- 1250 човека.Това беше крайната мярка за структурата на израелския народ.

Ако приемем, че израилтяните, които бяха с Мойсей в пустинята, са били 1 500 000, можем да заключим, че са имали:

  • ¨ 150 000 клетъчни групи;
  • ¨ 30 000 района;
  • ¨ 6 000 зони;
  • ¨ 1 200 области.

От това разбиране води началото си структурата на  клетъчната църква на земята.

Това не е някаква нова структура, усъвършенствана от хората. Тя води началото си още от Стария завет!

Казахме вече, че основният изграждащ блок в живота е ойкосът - обществото от около 10 човека. Не е възможно да говориш по интимен начин с повече от 10 човека. Не можеш да бъдеш отговорен за повече от 10 човека. Исус имаше 12 ученици и един от тях беше предател!
И така, една типична клетъчна група започва с 5 - 6 човека и се увеличава до 12, след това задължително трябва да се раздели на две групи. В никакъв случай не трябва да бъде повече от 14 човека. Когато групата нарасне до 12 човека, трябва да бъде разделена на две групи - на две общества - от по 6 човека. Това е така, защото човек не може да е отговорен пред повече от 12 души.
До тук видяхме, че структурата на клетъчната църква води началото си от Бог. Тя е приложена във времето, обхващащо Стария завет. Сега нека да отидем за малко и в Новия завет.
Помисли върху думите, отнасящи се за Божия син, Който дойде на земята и стана слуга, послушен дори до смърт на кръст! Това някога впечатлявало ли те е?

А сега помисли върху нещо, което може би никога не си чувал до сега:

Когато нашият Господ Исус Христос бе разпнат на кръста, за да вземе върху Себе Си нашите грехове (ние, с непокорните си сърца, бяхме причината за Неговата смърт), когато страдаше на кръста, преди да издъхне, Той извика: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?

 

Това беше единственият момент в цялата вечност, когато Божеството – Бог-Отец, Бог-Син и Бог-Святи Дух - се раздели; когато обществото на Бога беше разделено заради моя и твоя грях!

Най-голямата трагедия на кръста беше разделянето на Божественото общество - триединния Бог!
Сатана мислеше, че е победил, но ние знаем, че това беше неговото най-голямо поражение, нали?
Как живя нашият Господ Исус Христос, когато дойде на земята? Той имаше силата да щракне с пръсти и да сътвори звездите, но въпреки това, избра да живее в общество! Как го направи?
С молитвен дух Той избра една група от 12 човека. Те имаха недостатъци и слабости. Бяха хора с глупави идеи и себецентрични горди умове. Не представляваха добра или елитна група.
Между тях бяха синовете на гърма. Майката на двама от тази група се опитваше да манипулира Исус, за да им даде най-високото място в Царството. Въпреки всичко Исус избра тази група от хора, между които беше дори Неговият предател! Въпреки това

Исус живя в общество, в съюз и в общение с тези хора!

Ако Божият Син, който живя на тази земя, разбра, че не би могъл да функционира, ако не живее в общество, тогава как можем ние да смеем  да не живеем по този начин?

Нека отново да подчертаем, че обществото,  в  което  живя  нашият Господ, не беше съвършено. Ако имате възможност да се запознаете с живота на групите в една клетъчна църква, не си мислете, че ще намерите „небето на земята”! Но в същото време ще разберете, че КЛЕТЪЧНАТА ЦЪРКВА СВЪРЗВА ХОРАТА С ВРЪЗКИ НА ЛЮБОВ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКЪСАНИ. Аз ставам отговорен за теб, а ти ставаш отговорен за мен, защото това е начинът, по който Бог работи! Исус се обвърза с група от 12 човека и живя с тях, обичаше ги. Някои Го обичаха, а други Му завиждаха и Го осъждаха, но между тези 12 души съществуваше интимност. Разбира се, в тази група имаше и една подгрупа от трима души - Петър, Йоан и Яков. В групата винаги се случва някой да бъде по-близък с някого. Четем за споровете, разногласията и претенциите за позиция, които Исусовите ученици имаха помежду си. 
Те в никакъв случай не бяха изцяло посветени на Господа. Затова трябва да помним, че опитът на Сатана да разруши Исус, беше чрез предателството на Юда - един от членовете на Исусовата клетъчна група.

Нека сега да разгледаме СТРУКТУРАТА НА ЦЪРКВАТА, ТЯЛОТО НА ИСУС ХРИСТОС,  КРАСИВАТА НЕВЯСТА!

Къде  и кога се роди Църквата?   Някои казват, че тя се е родила на Петдесятница, но това не е вярно!

Църквата беше родена на Голгота, когато Исус пострада на кръста.

Когато Го прободоха в ребрата, потекоха кръв и вода. Това са белезите при раждането на едно бебе. Точно в този момент, когато потече кръв и вода от ребрата на втория Адам, тогава  се роди Църквата.
Църквата беше родена на Голгота.  Ако разберем това, ще можем да разберем много ясно защо вземаме Господна вечеря. Исус каза: Това е Моето тяло, което за вас се дава. Това правете за Мое възпоменание. Тази чаша е Новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива. Всеки път, когато правите това, правете го, за да си напомняте, че Аз родих вас - Моята Невяста, чрез разчупването на Моето тяло и прoливането на Моята кръв (Евангелие от Лука, 22:19-20).
Господната вечеря беше постановена от Исус и Той за първи път я отслужи в Своята клетъчна група в онази горница, в нощта преди предаването. Това правете за Мое възпоменание (Лука 22:19).
След Разпятието и Възкресението, представете си, Исус събира своите 120 ученици и им казва: „Елате да се поразходим заедно!”. Когато вървяха отново с Исус, както вървяха преди Неговата смърт, учениците се вълнуваха и се чувстваха много насърчени, защото техният Учител беше възкръснал от смъртта!  Колко вълнуващо! 
И така, те вървяха и разговаряха с Него: „Исусе, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? А кой ще бъде най-велик измежду нас?”
Той отговаряше: „Не, приятели, вие все още не разбирате! Всичко е наред, не се притеснявайте!  Елате сега и застанете тук!”.
Те се изкачиха на Елеонския хълм и докато учениците гледаха захласнати от учудване, Исус се възнасяше във въздуха и се скриваше в облаците. „О, Исусе, Исусе, молим те, не прави това! Беше толкова ужасно, когато Ти умря и ние останахме без Теб!  Молим те, не ни оставяй сега!” Но Исус само помаха и изчезна от погледа им.