Успяващата църква

Замисълът на църквата е тя да напредва и да се развива. Право на всеки един християнин е да бъде част от силна и успяваща църква.

Има външни белези, по които можем да познаем неуспешната църква:
 
• не се променя;
• не расте;
• няма изграждане на лидери;
• малка група от хора вършат цялото служение;
• хората не са инициативни;
• не се достигат невярващи хора.

 
Какво е характерно за успешната църква?
  
Хората в една успешна църква имат разбиране, че Божието царство трябва да се установи на земята.

Ние не търсим просто изцеление, спасение или по-добър живот. Искаме цялото Божие Царство – Божието влияние и ред да се установява на земята в пълнота!
Да приемем Божествения ред означава да се откажем от реда на всяко друго царство и влияние, което е различно от Неговото. – на общество, на приятели, дори на самите себе си.
Павел е един такъв пример. Той има това виждане и посвещава живота си, за да работи за установяването на Божието царство на Земята.
За да установим Божието Царство в живота си, се сблъскваме със стария свят, в който сме живяли.
 

Ние сме посланници на Божието царство
  
Апостол Павел възприема себе си  като посланник на Божието Царство. В Деяния на апостолите, 19 глава, 8 стих, четем: И той влезе в синагогата, гдето говореше дързостно; и в разстояние на три месеца разискваше с людете и ги увещаваше за неща отнасящи се до Божието царство.

Не четем, че Павел е поучавал само някаква определена доктрина или учение, а той е говорил за цялото Царство! Той е възприемал в пълнота учението на Исус.

Учението на Исус Христос да се проповядва в пълнота

Много често имаме нагласата да приемаме частично учението на Исус. Например, приемаме учението за благословение, но не и за страдание. Приемаме изцеление, но не и да бъдем употребявани за изцеление. Или харесваме учението за духовно воюване, но не и за милосърдие; за спасение и за предаване под господството на Исус. И Исус, и Йоан Кръстител са проповядвали за принципите на Божието царство.

Една църква ще бъде успешна, ако има цялостно разбиране за Божието Царство: tо съдържа в себе си ученията за благословение; за плащане на цена; за влияние в обществото; за промяна на начина ни на живот; за живот, подчинен на Господството на Исус Христос.

Цялото Божие Царство е на разположение на всеки, който желае да заживее в него!

Данаил Танев