Рон Майер: Аз съм продукт на това, в което вярвам


Повече от две десетилетия Рон Майер е въвлечен в основаването и изграждането на клетъчни църкви. Първоначално е в лидерския екип на международното служение ДАВ в Пенсилвания, което нараства на повече от 2 000 домашни групи. След това Рон основава клетъчна църква в Лебанън, Пенсилвания. Там той служи като пастор в продължение на 12 години. Рон мотивира и изгражда хора, които основават църкви.  Той е женен от 33 години за Бони и имат 6 деца -  едно момиче и пет момчета.
Рон Майер е за четвърти път в България.


Как започна вашата история в ДАВ?

Част съм от международното служение ДАВ от 1982 г. Със съпругата ми се молихме в продължение на една година. След това усетихме, че нашето място е в ДАВ. Станахме част от клетъчна група в нашия регион, която беше единствената там по това време. Първо станахме помощник лидери, а след това – лидери.

Разкажете ни историята за основаването на първата църква...

Нашата клетъчна група растеше и се увеличаваше постоянно. През 1987 г. ме помолиха да участвам в създаването на църква в региона ни. Започнахме през януари 1987 и през април вече бях пастир. По това време бях фермер. Работех много дълги часове през деня и проповядвах на хората през нощта. Църквата продължаваше да расте! Започнахме със 110 човека и за 4 години нараснахме на 400. През ноември 1987 г. продадох фермата си и започнах да работя само в църквата. На следващата година бях поканен да служа в ръководния състав на ДАВ, който по това време представляваше една църква, която провеждаше служби на три различни места.
Църквата продължи да расте и през 1989 г. изпратихме хора да основат друга църква, през 1992 я увеличихме и основахме друга. Продължих да работя и с други църкви, като едновременно имах голям дял в трансформирането на семейство ДАВ от една църква в цяло апостолско движение. В този период разделях времето си между ръководене на местната църква и оказване на апостолско наблюдение и помощ на няколко други църкви. Тогава през 1999 година предадох църквата, която водех, на друг човек. Започнах да посвещавам цялото си време на апостолско служение.

Кое беше основното послание, което донесохте в България този път?

Бог иска да бъдем изпълнени със страст за Него. Всички ние сме страстни хора, но много от нас са такива за погрешните неща. Исус копнее да бъдем изпъление с горещо желание за Него. Той възнаграждава онези, които старателно Го търсят!


По време на служба споменахте: “Аз съм продукт на това, което вярвам”. Моля, разяснете ни това малко повече!

Начинът, по който живея, се определя от това, в коетовярвам. Ако вярвам, че Господ изцелява, ще се моля за болните с вяра. Ако вярвам в истината, че каквото посея, това и ще пожъна, то тогава аз ще бъде щедър в моето даване като знам, че Той ще ме възнагради. Ако не вярвам това, ще бъда по-консервативен в даването ми за другите. Истинският тест за нещата, в които вярвам, е това, което се случва, когато съм под напрежение. Разбирам дали вярвам в изцелението по реакцията ми, когато се разболея.

Последни думи?

Вие се намирате във важно време от историята на ДАВ в България. Вярвам, че Господ желае да издигне едно цяло поколение от хора, които ще бъдат употребени в много различни области от обществото! Господ копнее да бъдете успешни във всяка област от живота ви. Той иска небето да дойде на земята, така както ни учи да се молим - “Да бъде волята ти на земята, както е и на небето!”.
В идващите месеци и години, някои от вас ще започнат бизнес, други ще посадят църкви, трети ще станат отлични лидери, а някои ще бъдат и помощник лидери, но всички ще се нуждаете от сърце на слуга.
Очаквам с нетърпение следващия път, когато ще дойда в България!


 

Интервю на Георги Ангелов