История на международното служение ДАВ (DCFI)


Какво представлява DCFI?

DCFI е международно общество от християнски църкви, наречено DOVE (акроним на “Declaring Our Victory Emmanuel”, т.е. “прогласяване на нашата победа в Емануил”). В началото това общество беше от група младежи християни, които имаха сърце да достигат с любов други млади хора, непосещаващи църква, в северния окръг Ланкастър, Пенсилвания.

Това се случва в началото на 70-те, период на национално пробуждане сред младежите в Америка. Страната вече бе преминала през бурното време на 60-те, когато внезапни промени разтърсиха основите на нашето общество, като например сексуалната революция, войната във Виетнам, борбата за правата на жените и правото на аборт.

Църквата бе предизвикана да бъде глас в онези тежки времена. След десетилетие на забъркани с окултизъм и наркотици млади хора, търсещи смисъла на живота, но заблудени, стотици от тях се обърнаха към Бог.

Авторите на християнски песни и сценарии, създавайки текстове като “Бих искал всички да бяхме готови” и филми със заглавие като “Среднощен крадец”, описващи вероятния свършек на света, разтърсиха самодоволството на младежите християни. Много от тях прегърнаха товара за техния свят с истинска загриженост, понеже “краят” изглеждаше близо.

Точно в този период няколко души, млади християни, от източно-централна Пенсилвания започнахме организация под името “Изгубени и намерени”. Чрез взаимоотношения на приятелство ние видяхме много младежи да приемат Исус за Господ и Спасител. Курсът по библейско изучаване (Младежко служение “Рема”), ръководен от Лари Крайдер, спомогна за растежа на доста от тях.


 
НОВ МЯХ ЗА НОВОТО ВИНО


Въпреки нашите опити да приобщим новоповярвалите към християнския живот, те не се вписваха в установените църковни модели на нашето общество. По всичко личеше, че имаха нужда от нови църковни структури, достатъчно гъвкави да привлекат вярващи от всякакъв произход и среда. Именно затова Исус каза, че ние се нуждаем да налеем новото вино в нови мехове: “Нито наливат ново вино в стари мехове, иначе меховете се спукват, виното изтича и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват.” (Матей 9:17)

Нуждата от гъвкав новозаветен модел на църква (новия мях), която да разбира и помага на тези новоповярвали (новото вино) в духовния им растеж се увеличаваше все повече и повече. През 1978 г. Бог показа на Лари, че “желае той да започне църква на принципа на нетрадиционните ранни църкви” (т.нар. подземни църкви).


 
НАШЕТО ВЪЛНУВАЩО НАВЛИЗАНЕ В КЛЕТЪЧНАТА СТРУКТУРА

И така, нашето приключение с църква от клетъчни групи започна. Първата клетъчна група се събираше в дома на Лари и Лавърн Крайдер. Когато обаче тяхната всекидневна стана тясна, те прехвърлиха отговорността на други хора (лидери), обучени от тях, и сформираха втора група на ново място. Тази “подземна църква” започна да пуска корени, в чиито клетъчни групи християните растяха с всяко събиране за молитва, евангелизиране и изграждане на близко общение помежду си. Ние вярвахме, че когато подземните корени (хората във взаимоотношение)  са здрави, то и цялата църква е здрава и силна.

Когато официално регистрирахме нашата църква като християнско общество (DOVE), вече бяхме приблизително станали 25 души, които се събирахме в огромен хол в неделните сутрини, а през седмицата всеки посещаваше една от трите групи. Ние открихме, че клетъчните групи са средата, където хората имат възможността да преживяват и показват християнство, основано на взаимоотношения, а не просто на събирания. В клетъчните групи хората можеха да споделят за живота си един с друг и да се докосват с изцелителната сила на Исус до отчаяните и съкрушените в света. Ние се стремяхме да следваме модела на Новозаветната църква, както е описан в Деяния на апостолите (книга от Новия Завет), според който ранните християни са се събирали по домовете.

След дванадесетгодишен период, докато тези групи продължаваха да растат и да се умножават,  вече наброявахме две хиляди и триста души,  разпределени в 125 клетъчни групи навсякъде из южно-централна Пенсилвания. Нови църкви бяха основани в Шотландия, Бразилия, Кения и Нова Зеландия. Вярващите от групите се срещаха през седмицата по домовете си, а всяка неделя сутрин групи от няколко клетки се събираха по своите географски райони за общо богослужение. На последното християните приемаха свежо поучение, заедно се покланяха на Бог и празнуваха за нещата, които Той вършеше чрез клетъчните групи през седмицата. На всеки два- три месеца цялата църква от групи се събираше заедно за поклонение в неделен ден в голям физкултурен салон или местен парк.

На няколко пъти, за четириседмичен период, спирахме нашите неделни събирания по райони, като вместо това всяка клетъчна група се срещаше по домовете с цел укрепване и фокусиране върху видението за изграждане на църквата. След един такъв период, когато се събрахме заедно на богослужение, осъзнахме, че Господ беше прибавил към нас още 100 души.


 
ГРЕШКИТЕ...

Въпреки че църквата беше нараснала за сравнително кратко време, ние направихме своя дял от грешки. Господ започна да се справя с гордост и нездравословен контрол в живота ни. Ние установихме, че Божията цел за клетъчните групи беше хората в тях да се освобождават и насочват да избират правилното, а не да бъдат контролирани. Ние помолихме за прошка Бог и църквата му.

Нашата клетъчна църква беше стигнала до кръстопът. Преживяхме болката от непосветеността и несъгласието на част от лидерите. Някои добри лидери излязоха от църквата. Беше наистина болезнено за нас. Лари Крайдер, който служеше като главен пастор, почти се отказа.


Поглеждайки назад, ние осъзнаваме,че допуснатите грешки бяха, както отчасти поради нашата незрялост като лидери, така и поради липсата на екип от хора, пред които да се отчитаме и търсим тяхната помощ при конфликти във вземането на решения. И, вероятно, Господ, в Своята промисъл, преместваше някои от служителите си на други позиции в тялото Христово.

Независимо от всичко, Бог постоянно ни връщаше към оригиналното видение, като ни предизвикваше активно да ходим в модела на ‘нетрадиционната ранна църква.’ Днес ние напредваме духовно накуцвайки, но сме изключително благодарни на Господа за това, което ни научи през онези дни.


 
ПРЕХОДЪТ КЪМ ПРОМЯНА

Настъпи моментът, когато осъзнахме, че, за да може християнските църкви DOVE да изпълнят онова, за което бяха първоначално призвани, трябваше да имат своя форма на управление и да се откажат от стария църковен живот. Видението, което Бог беше ни дал, да изграждаме взаимоотношение с Исус, помежду си и да достигаме погиващия свят от къща на къща, град на град и от нация до нация, не можеше да бъде реализирано с традиционния църковен модел. Ние разпознахме, че Бог ни беше призовал да бъдем апостолско движение, но не знаехме как трябваше да бъде структурирано.

Настъпи моментът, когато осъзнахме, че, за да може християнските църкви DOVE да изпълнят онова, за което бяха първоначално призвани, трябваше да имат своя форма на управление и да се откажат от стария църковен живот. Видението, което Бог беше ни дал, да изграждаме взаимоотношение с Исус, помежду си и да достигаме погиващия свят от къща на къща, град на град и от нация до нация, не можеше да бъде реализирано с традиционния църковен модел. Ние разпознахме, че Бог ни беше призовал да бъдем апостолско движение, но не знаехме как трябваше да бъде структурирано.
Изминаха повече от две години, докато се подготвим за този преход. На 1 януари, 1996 г., от нашата църква се отделиха осем по-малки църкви, всяка със своето църковно настоятелство. Ние също сформирахме Апостолски съвет, който да дава духовно настойничество на DOVE църквите, а Лари Крайдер бе поканен да бъде неговият международен директор. Апостолският съвет предостави възможност на всяко църковно настоятелство да избере дали да стане част от християнското международно семейство от DOVE църкви и служения (DCFI), или да се свърже с друга част от глобалното Христово тяло. Всяка от тези осем църкви изрази желание да работят заедно за основаването на други църкви по света и да бъде част от семейството DOVE. Повечето от новопосадените чуждестранни църкви също се съгласиха да станат членове на семейството DOVE.

Ние открихме, че апостолското служение осигурява здравословна среда за растеж и умножаване на всяко християнско общество и организация партньори на DOVE. В този нов модел се набляга на ръководене, основано на взаимоотношение и личен пример, отколкото на управление в действителност. Главният водач и неговият екип (предпочитаме да наричаме лидера на едно църковно събрание ‘главен водач’, вместо главен пастор, защото той може да няма реално помазание за пастор). Членовете на Апостолския съвет са отговорни да прекарват време в молитва и изучаване на Словото, както и да обучават, обгрижват и настойничестват местното църковно лидерство. Те са призовани да предоставят ясна насока и видение на цялото движение.

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ АПОСТОЛСКО ДВИЖЕНИЕ

За разлика от стандартната ‘църковна организация’, която ръкополага лидери и се отчита пред тях, ние виждаме ‘апостолското движение’ като семейство от църкви с обща цел – мандат, даден им от Бог да работят заедно за основаване и изграждане на църкви по целия свят. Въпреки че някои вероятно ще ни сметнат за нова деноминация, ние сме се спрели на названието ‘апостолско движение.’ Нямаме нищо против да ни наричат нова деноминация, но деноминационализмът, снобско прозвище, с което християните се асоциират помежду си, по-скоро ни разделя, отколкото фокусира върху всеобщата ни нужда от Бог и един от друг. Ние вярваме, че всяка деноминация и движение има спасителна мисия от Господа, и ние трябва да се почитаме, служим и учим един от друг. Ние продължаваме да се развиваме, благодарение на наследството, оставено от тези, преди нас.


 
СЪВМЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО


Ние знаехме отдавна, че сме призовани да основаваме църкви, но преди няколко години Бог говори на Лари: ‘Имам много сираци в Моето тяло, и Аз те изпращам да осиновиш мнозина от тях.’ Бяхме убедени също, че Бог искаше да отворим сърцата си за клетъчни църкви (изградени от клетъчни групи), които нямат духовно настойничество и апостолско покритие. От известно време насам, в добавка към основаването и умножението, Бог ни превежда в процес на осиновяване на църкви, които са призовани да партнират с нас. След като измине едногодишен период на разпознаване, църквите с подобни ценности и видение стават официално наши партньори в семейството DOVE. Рон Майър, заедно с екип от лидери, наблюдават и ръководят този годежен процес.

Нашият преход от една към осем по-малки църкви създаде предпоставка за отпадане на старата структура и развитие на новата – мрежа от клетъчни и домашни църкви (микро-църкви) в съвместно партньорство. Към днешна дата има 148 клетъчни църкви, от различни краища на света, които или са в годежен период, или са вече част от семейството DOVE. Те идват от Америка, Барбадос, Бразилия, България, Канада, Кюрасао, Гватемала, Хаити, Кения, Нова Зеландия, Перу, Руанда, Шотландия, Суринам и Юганда. Бог ни е взел на страхотно пътешествие през последните няколко години.

През март месец 2006 г., на годишната ‘Международна лидерска конференция’, беше определен Международен апостолски съвет, съставен от апостолски лидери от глобалното семейство DOVE, идващи от три отделни континента. Освен това седем екипа от седем различни точки по света, бяха освободени да осигуряват апостолско покритие върху лидерството на DOVE и върху посаждането на църкви в регионите, където се намират.

Нашето желание е да виждаме общества от клетъчни групи и микро-църкви, разпределени по региони, за да може лидерите да се срещат като регионални бордове за молитва и взаимно насърчение, както и да дискутират как по-ефективно могат да изграждат Божието царство заедно. Например, главните водачи от църквите DOVE в Пенсилвания са благословени да имат общи месечни събрания за молитва и взаимна подкрепа. От друга страна, един от членовете на американския Апостолски съвет, всеки месец има индивидуална среща с всеки от тези водачи.

Всяка църква-партньор на DOVE- е ръководена от екип от водачи и включва християни, посветени един на друг в малки групи. Всяка клетъчна група и местна църква запазва своята идентичност, докато в същото време е взаимнозависима от останалите в семейството DOVE.


СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТЯЛОТО ХРИСТОВО


Ние вярваме, че друг важен аспект от изграждането на Неговото царство е сътрудничеството с други църкви и служения извън DOVE. По този начин ние можем да черпим един от друг. Нито една отделна църква или семейство от църкви няма всичко в пълнота! Ние сме отворени за обмяна на християнски лидери между апостолското движение DOVE и други от тялото Христово, като едновременно се учим от тях и споделяме това, което Бог ни е дал. Лидерите на църквите-партньори на DOVE- са стимулирани да се молят редовно с други пастори от техния регион. Същите лидери партньори участват и в пасторски конференции на местно ниво.

Бог ни е подарил един страхотен екип от служители към DOVE, който включва Международен апостолски съвет, седем Регионални апостолски борда, отговарящи за църковни лидери от различни точки по света, екип, въвлечен в петкратното служение на междурегионално ниво, Административен отдел по финансовите въпроси, както и редица други служения, които осигуряват всичко необходимо за лидерството и християните от църквите-партньори, служейки на по-голямата част от тялото Христово.

Тези разнообразни служения предоставят обучение на лидери и усъвършенстване във всяка сфера на много нива. Жизненоважна част заема двадесет и четиричасовото молитвено служение, което включва екип от ‘молитвени генерали’, които избират, обучават и насърчават екип от ‘молитвени войни.’ Те са отговорни за покриването на определени часови интервали всяка седмица, молейки се по този начин за цялото семейство DOVE, двадесет и четири часа на ден. Ръководителят на това служение е Нелсън Мартин.

Апостолският съвет и лидерството на DOVE църквите по целия свят се срещат заедно на годишна мартенска ‘Международна лидерска конференция’, в конферентен център на източния бряг, с цел взаимна подкрепа, лидерско обучение, изграждане на взаимоотношения и за получаване на общо видение от Господа. Ние вярваме, че Бог ни е призовал да работим заедно като екип – с общо видение, общи ценности, общи действия, като се развиваме едни други чрез взаимоотношение.

За да могат семейството от DOVE църкви и служения да бъдат ефективни в съвместната си работа, ние изложихме нашите принципи и начин на действие в специално ‘Ръководство за лидерството в  DOVE’, с който наръчник разполага офисът на движението DOVE.

ОБУЧЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА БОЖИИ СЛУЖИТЕЛИ

 

 
Много важна практика на международното общество DOVE е да освобождава в служение всеки християнин и местно лидерство, за да могат всички вярващи да бъдат под авторитет и отговорни пред някого. Докато църковните водачи не покриват с отговорност и авторитет клетъчните лидери на ниво клетъчна група, този принцип няма да работи. По този начин Бог освобождава всеки вярващ да бъде служител.

Всеки водач е насърчаван да черпи своята сила от Господа и да поема риска да упълномощава и освобождава клетъчни лидери да служат на другите чрез извършване на водно кръщение, Господна вечеря, молитва за болни, предбрачни консултации и ученичестване на новоповярвали. Главен аспект от клетъчното служение е подготовката и обучението на бъдещи духовни бащи и майки. Впоследствие много от клетъчните лидери стават водачи и основатели на църкви. Те фактически биват подготвяни на ‘работното си място.’

Брайън Содър ръководи ‘Училище за лидери и посаждане на църкви от къща на къща.’ Това училище понастоящем се използва за изграждане на клетъчни лидери, пастори и водачи на клетъчни църкви от тялото Христово по света. Училището осигурява както редовно, така и дистанционно обучение (чрез сателитна връзка) за църквите в различните точки.

Идеята на всичко това е да ги обучим за да ги изпратим! Ние очакваме много скоро християните в нашите клетъчни групи и църкви да създадат свои семейства – нови клетъчни групи и новоосновани църкви.

МЕЖДУРЕГИОНАЛНО ПЕТКРАТНО СЛУЖЕНИЕ

 

 
Според Ефесяни 4: 11-12, петкратното служение включва служението на апостола, пророка, евангелизатора, пастора и учителя, които са призовани от Бог да екипират светиите, да назидават и служат на тялото Христово.

Онези петкратни служители, част от семейството DOVE, които са верни и изпитани, и са препоръчани от техните водачи за опериране в по-широк обхват на служение от ниво клетъчна група и църква, биват разпознавани и одобрявани от Апостолския съвет да служат на междурегионално ниво. Тези служители са канени заради опита си от други клетъчни групи и църкви.


 
МИСИОНЕРСКИ СЛУЖЕНИЯ ДАВ


За последните двадесет години, семейството DOVE е изпратило, за краткосрочен или дългосрочен период, стотици мисионери до нациите. Всеки дългосрочен мисионер се ‘поема’ от някоя клетъчна група, църква или отделни хора, част от DOVE партньорите. Това става, когато екип от хора се прикрепи към специален тим за подпомагане, като участва с молитвена и финансова помощ за дадения мисионер. Клетъчни групи, които са поели мисионер или мисионерско семейство, им пишат, молят се и грижат за тях, докато са в отпуск или във време на криза.

В момента има два Международни мисионерски центъра за изпращане на мисионери към DOVE. Единият се намира в окръг Ланкастър, Пенсилвания, а другият - в Найроби, Кения. Питър Бантън е ръководител на мисионерското служение DOVE в Америка, а Ибрахим Омонди отговаря за това в Африка. Нашето видение е да имаме мисионерски центрове навсякъде по света, където да се създават регионални апостолски лидерски екипи.

Международното мисионерско служение DOVE се стреми да подпомага всички мисионери, изпращани от църквите партньори на DOVE, независимо на кое ‘поле’ служат. Някои мисионери са пряко включени в ‘полето’ на организации като ‘Младежи с мисия’ или в някое друго мисионерско движение. Ние сме преди всичко призовани да изграждаме Божието царство, а не просто нашата собствена мрежа от църкви. И все пак, като мрежа от църкви, ние сме упълномощени от Господ, като семейство, да основаваме заедно клетъчни църкви в недостигнатите райони по света.

ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЪКОПОЛАГАНЕ В СЛУЖЕНИЕ

 

 
Ние поглеждаме на лицензирането и ръкополагането (молитва за встъпване в служба чрез полагане на ръце върху рамената и/или главата на човека) като акт на разпознаване на призива на даден лидер за живот на служение. Това му дава правото да извършва задълженията на своята служба и всякакви други функции в рамките на компетентността и практиката на DOVE. Регионалните апостолски бордове имат правото да лицензират и ръкополагат хора и са духовно отговорни за тяхното освобождаване в служение и обучение в техния регион по света. В повечето случаи предпочитаме да ръкополагаме някого, след като той е бил включен в най-малко двегодишно активно служение.

Ние също ги насърчаваме да завършат нашето шестмесечно ‘Лидерско училище’, било редовно обучение или дистанционно. Освобождаваме в служение както мъже, така и жени.

ФОКУСИРАНИ ВЪРХУ ИСУС, ГОСПОДАРЯТ НА ЖЕТВАТА

 

 
Както в началото, така и сега, ние усещаме Божия товар за жетвата. Господ като силен магнит привлича хора към Царството Си. Понеже някога новите мехове впоследствие се изхабяват, много дългогодишни християни стават недоволни от живота, с вече износените им църковни структури. Божиите хора отново жадуват за ново вино и нови мехове. Господ възстановява, освежава и съживява хиляди от Своите хора по целия свят. Бог постоянно изисква от нас да осигуряваме нови мехове за новото вино, понеже Той ни носи жетвата Си. 

Ние вярваме, че, докато продължаваме да общуваме с Бог и да Му се покоряваме, да градим заедно, като семейство от църкви, и да достигаме изгубените в нашето поколение, ще има все по-голяма нужда от хиляди нови домове (нови църкви) и нови стаи (нови клетъчни групи). Всяко поколение е различно и има специфични нужди и предпочитания. Ние сме посветени да обучаваме, освобождаваме и подкрепяме следващото поколение в изпълнението на Господния призив за тях. Както Елисей получи двоен дял от помазанието на Илия, така и ние искаме да виждаме как нашите духовни деца далеч ни превъзхождат в дълбочината на своя духовен опит и църковно лидерство. Вярващите ще бъдат призовавани в различни сфери на лидерство: някои - на ниво клетъчни групи, други - на местно църковно ниво, трети - в петкратното служение, а други ще бъдат апостолски лидери.

Нашата дългосрочна цел е да продължаваме да създаваме повече апостолски съвети (бордове) в различните райони по света. Вече съществуват апостолски лидерски екипи, които отговарят за DOVE църкви в седем региона по света. Лидерството на движението DOVE, а именно Международният апостолски съвет, който включва апостолски лидери от различни нации, ще продължава да расте чрез включване в бъдеще на лидери от други държави. Този Международен апостолски съвет не е преставал да бъде и ще бъде отговорен за обучението, освобождаването и духовното настойничество на апостолски лидери и бордове в различни точки по света.

ВИДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА

 

 
В Библията се казва, че без видение хората погиват. Семейството DOVE е призовано да бъде постоянно активно включено в това, което Бог върши по света и да участва в проявленията на Неговото помазание. Ние желаем да подкрепяме, обучаваме и освобождаваме Божиите хора, като полагаме основата за изпълнението на Неговите цели. Исус цени хората. Той иска от нас да забелязваме хората и да наблюдаваме как Бог Отец работи в онези, които Той е поставил в живота ни.

Исус вършеше само това, което виждаше Неговият Баща да върши и Той ни призовава да правим същото. Когато открием това, което Отец върши, тогава ще можем да откликнем, без да бъдем принуждавани и ще навлезем в реката на Неговото помазание, носейки се с Него. Ние можем да се мотивираме от Царството, което е праведност, мир и радост в Святият Дух.

За да можем да допринесем максимално за Божията обща цел за нас, ние сме посветени да постоянстваме в искреното преследване на специфичното видение и призив, дадени ни от Господа – да изграждаме църквата с ‘подземен’ фокус в нациите по света.

Накратко казано, това са нашите ‘корени’ и нашият постоянен фокус днес.Самото ДНК на това, което сме като международно семейство от вярващи в Исус Христос, включва нашият специален призив да достигаме нашия свят от къща на къща, от град на град, и от нация до нация. Нека Исус Христос да бъде почетен и възвеличен!