Децата

children_group_400_01

Децата са прекрасни и аз ги харесвам все повече и повече! Понякога е по-забавно да бъдеш с деца, отколкото с възрастни. Децата могат да ти причинят много главоболия, но възрастните създават неприятности, спрямо които  детските истории изглеждат като забавни приказки.

Няма да ви говоря за психиката и проблемите на децата. Не съм специалист в тази област, пък и още нямам деца, но имам племенници. Племенниците ми са с характер; хиперактивни. Чрез тях, дори и да не искам, някои неща ми се изясняват много бързо.

Лука 18:16 гласи: Оставете децата да дойдат при Мен, не ги спирайте, защото на такива е Божието царство.

Децата имат специално място в Божието царство – както на небето, така и тук, на земята. Бог влияе чрез тях; работи в живота им и чрез живота им. Небесното царство е на децата. Те имат способността да го носят на този свят. Всяко дете има отпечатъка на Царството в себе си.

Светът се бори за децата ни. Комунистите искаха да възпитават децата (особено през началните 7 години), защото знаеха, че с тях ще владеят бъдещето.
Телевизията днес възпитава децата; обществената култура формира умовете им. Важно е на кого позволяваме да влияе на нашите деца; на кого искаме те да приличат?

Децата са дар от Бог!

Наставлявай детето си в пътя на Господа и то ще продължи в него и в зрелите си години. Това означава, че, ако не го правиш, детето няма да ходи в пътя на Господа.

Децата копират всичко, което видят. Какво инвестираме в тях? Живеем ли реален живот с Бога? Пример ли сме в живота им? Взимаме ли ги със себе си, когато се молим, когато четем Словото, когато хвалим Бог? Когато си играят, те внимателно слушат за какво си говорим, дори ако са бебета. Ние си мислим, че не слушат, но децата попиват всичко.

Чувствам се отговорен за това, което един ден ще предам на детето си. Въпреки, че все още не съм баща (и в скоро време няма изгледи да бъда), аз сериозно мисля за това, което съм, и което правя в живота си, защото знам, че в перспектива ще предам на детето си това, което съм.

Библията казва, че има предаване на двойно помазание от бащите на децата. Това се отнася както за добрите, така и за не толкова добрите неща.

В Ефесяни 6:4 четем: И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в Господнето възпитание и наставление.
Кой е решил, че възпитанието на детето е женска работа? Повечето деца, които нямат бащинско възпитание в живота си, имат проблеми. Истинските бащи имат даден от Бога авторитет да възпитават децата си.
В еврейската традиция главната задача за възпитанието на децата в познаване на Бога и Писанията е на бащата. Жената също има място във възпитанието, но ако ти я оставяш сама да се справя, значи я поставяш в позиция, за която тя не е създадена.

Бог поставя отговорност на родителите да формират убежденията на децата (още от малки).

Светът казва да оставяме децата свободно да формират убежденията си. Това е илюзия. Той иска, не родителите, а други да възпитават децата. Истината е, че те не могат да изберат кой е добрият източник. Винаги има някой, който формира убежденията на едно дете. Въпросът е родителят да открие положителни източници.
Полезно е децата да присъстват, когато родителите разговарят със зрели хора; да участват в подходящи за тях семейни разговори. Добре е да споделяте с тях убежденията си за важните неща в живота; да им предавате библейско отношение към хората... Ако твоят живот не съответства на думите ти, детето ще започне да презира това, което му говориш!

Днес децата имат много права, но понякога те се разминават с Божието слово, понеже ограбват дадените от Бог права да възпитаваш детето си. Резултатът е такъв, защото човекът е оставил Словото, злоупотребил е с правата си и е станал неспособен да възпитава своето дете. Стига се до там, че бащи продават децата си в робство, малтретират ги ...

Ако хората започнат да живеят според Библията, тя ще ги научи да обичат и да възпитават децата си. Тогава хартата с правата на детето ще бъде излишна. Въпреки, че я има, днес много деца по света са малтретирани от родителите си.
Хартата на детето не може да промени родителя, но Божието слово може!!!

Това, че идваш на църква, не означава, че си перфектният родител. Има много християни, които са ужасни родители. Да бъдеш добър родител е едно от най-трудните неща на света. За това е нужно да се потрудиш; да се образоваш; да се консултираш
с хора, чиито деца са пример за теб.

Основното е:
- да научиш децата си да обичат Бог;
- да бъдат достойни хора;
- да живеят чист живот;
- да изграждат здравословни взаимоотношения;
- да бъдат отговорни;
- да се отнасят правилно с отсрещния пол /– да го ценят и да не се състезават с него; да осъзнават, че мъжете и жените се допълват; да се научат да живеят в синхрон;/
Ти си отговорен за възпитанието на твоето дете. От къде знаеш, че не отглеждаш следващия президент на тази държава; велик мъж или жена на Бог, които Той ще употребява мощно; велик учен, който ще намери лек за неизлечима болест...; „Майка Тереза”, която да дарява света със любов и състрадание?

Готов ли си да носиш истинската отговорност на родителя? Готов ли си да „заразяваш” децата си с големи мечти? Готов ли си да им кажеш, че те могат да повлияят на този свят, ако са силни; че са специални и уникални; че имат стойност; че не си представяш живота без тях?
Готов ли си да оставиш богато наследство в света и в Божието царство, като родиш и възпиташ повече от 2 деца – не сaмо физически, но и духовни?

За да чуете проповедта, натиснете ТУК!

Данаил Танев