Тайният план на Бог: Христос живее в нас

Как приехме, че Христос е Бог? Чрез вяра.
Как живеем християнски живот всеки ден? Чрез вяра.
В Евреи 11:6 се казва: а без вяра не е възможно да се угоди на Бог.


 
Вярата е първият ни отклик към Бог

 
Само чрез вяра възлагаме надеждите си на Христос. Ние разчитаме на Неговите способности, а не на нашите. Не можем да спечелим благоволението на Бог само с добри постъпки. Нашите усилия да даваме всичко от себе си, за да бъдем по-добри ученици, по-добри лидери на клетъчни групи или по-силни примери за християни никога не могат да спечелят повече от благоволението на Бог. Да вярваме само на Бог за всичко е единственият начин да Му угодим. Ние напълно се доверяваме на Бог, хвалим Го и Му служим само поради една причина: защото Той е Бог..

 Когато приехме Исус за наш Господ и повярвахме в Него, нещо драстично се промени! Сега Христос наистина живее в нас. Галатяни 2:20 ясно ни казва: Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

Защо е толкова важно да разбера това? Защото, когато осъзная, че Христос живее в мен, започвам да гледам на живота по друг начин. Виждам го такъв, какъвто е. Христос наистина живее в мен. Същият Святи Дух, Който живя в Исус Христос преди две хиляди години; Който Му даде силата да живее свръхестествен живот, сега е в мен и ми дава възможност да имам свръхестествен живот. Когато поставя ръка да се моля за някого, всъщност, Христос се моли за него чрез мен. Когато окуража човек от клетъчната група - Христос го окуражава чрез мен.

Римляни 4:3 гласи: Понеже какво казва Писанието: Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Когато вярваме в Бога, към това, което имаме, Той прибавя и правда. Представете си някого, който ви внася пари в банковата сметка всяка седмица. Може да кажете: „Аз не го заслужавам”, но банковата ви сметка ще продължи да расте независимо дали заслужавате, или не! Точно това прави Бог. В Библията пише, че, ако ние повярваме, Бог, Който е обичал Авраам, ни внася правда по сметката! Т.е.,  да си праведен пред Бог и да живееш победоносен живот в Христос не зависи толкова много от твоето поведение, а от вярата ти в Него.

Християните често допускат грешката
да разчитат твърде много на чувствата си


Един ден се чувстваме близо до Бог, а на другия ден - не. Нужно е да вярваме не на чувствата си, а в истината на Божието слово. Когато се изкушаваме да се обезкуражим или депресираме от грешките и провалите си, трябва да вземем решение да заменим тези мисли с убеждението, че Бог се грижи за нас. Бъди уверен, че Бог те вижда; помни, че Христос живее в теб!


 Само чрез вяра възлагаме надеждите си на Христос. Ние разчитаме на Неговите способности, а не на нашите. Не можем да спечелим благоволението на Бог само с добри постъпки. Нашите усилия да даваме всичко от себе си, за да бъдем по-добри ученици, по-добри лидери на клетъчни групи или по-силни примери за християни никога не могат да спечелят повече от благоволението на Бог. Да вярваме само на Бог за всичко е единственият начин да Му угодим. Ние напълно се доверяваме на Бог, хвалим Го и Му служим само поради една причина: защото Той е Бог.. Когато приехме Исус за наш Господ и повярвахме в Него, нещо драстично се промени! Сега Христос наистина живее в нас. Галатяни 2:20 ясно ни казва: Защо е толкова важно да разбера това? Защото, когато осъзная, че Христос живее в мен, започвам да гледам на живота по друг начин. Виждам го такъв, какъвто е. Христос наистина живее в мен. Същият Святи Дух, Който живя в Исус Христос преди две хиляди години; Който Му даде силата да живее свръхестествен живот, сега е в мен и ми дава възможност да имам свръхестествен живот. Когато поставя ръка да се моля за някого, всъщност, Христос се моли за него чрез мен. Когато окуража човек от клетъчната група - Христос го окуражава чрез мен.Римляни 4:3 гласи: Когато вярваме в Бога, към това, което имаме, Той прибавя и правда. Представете си някого, който ви внася пари в банковата сметка всяка седмица. Може да кажете: „Аз не го заслужавам”, но банковата ви сметка ще продължи да расте независимо дали заслужавате, или не! Точно това прави Бог. В Библията пише, че, ако ние повярваме, Бог, Който е обичал Авраам, ни внася правда по сметката! Т.е.,  да си праведен пред Бог и да живееш победоносен живот в Христос не зависи толкова много от твоето поведение, а от вярата ти в Него.Един ден се чувстваме близо до Бог, а на другия ден - не. Нужно е да вярваме не на чувствата си, а в истината на Божието слово. Когато се изкушаваме да се обезкуражим или депресираме от грешките и провалите си, трябва да вземем решение да заменим тези мисли с убеждението, че Бог се грижи за нас. Бъди уверен, че Бог те вижда; помни, че Христос живее в теб!
Ако си в болницата и ти извадят почти спукалия се апендикс, ще се замислиш ли за болката и за иглите, или ще си кажеш: „Святи Боже, махнаха ми отровата, изцелен съм!” Ние си избираме дали да мислим за едното, или за другото; за болката или за изцелението. Ако държим на Исус и на Неговата праведност, Бог е свободен да насища живота ни с обещаното изобилие.

Само чрез Христос, Който живее в нас, можем да направим всичко!

Нямаме никакъв шанс да се подчиним на Бог със собствени сили. Това може да се случи само ако вярваме в Христос, Който живее в нас! Апостол Павел открива тази тайна в Колосяни 2:2: ... Божията тайна, тоест Христа...
 Не се страхувайте да говорите сами на себе си! Аз говоря на себе си. В Библията четем, че Давид говори на себе си; той се укрепи (сам укрепи себе си) в Господа своя Бог (1 Царе 30:6). Би трябвало и ние да правим същото. Насърчавам ви да станете сутрин и да си кажете: „Аз съм праведен чрез вярата си в Христос. Аз съм мъж (жена) на Бог; За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя (Филипяни 4:13); Христос живее в мен!”


Нямаме никакъв шанс да се подчиним на Бог със собствени сили. Това може да се случи само ако вярваме в Христос, Който живее в нас! Апостол Павел открива тази тайна в Колосяни 2:2: ... Божията тайна, тоест Христа... Не се страхувайте да говорите сами на себе си! Аз говоря на себе си. В Библията четем, че Давид говори на себе си; той се укрепи (сам укрепи себе си) в Господа своя Бог (1 Царе 30:6). Би трябвало и ние да правим същото. Насърчавам ви да станете сутрин и да си кажете: „Аз съм праведен чрез вярата си в Христос. Аз съм мъж (жена) на Бог; За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя (Филипяни 4:13); Христос живее в мен!”
Лари Крайдер