Църква в Сливен

През 1993 годин Бог призовава семейство Теневи да основат църква. След 4-месечна душевна борба Тихомир откликва на Божия пасторски призив за живота му. През лятото на 1993 г. се основава Християнска църква “Сион” – Сливен. Началото се поставя с 23-ма души.

Значителна апостолска роля за основаването и растежа на църквата изиграва пастор Роналд Гуайнс от Тексас, САЩ. През 1993 цялото му семейство се премества да живее в България за 5 месеца.

През 1995 в църквата стартира Библейски колеж “Видение”. Първият випуск се състои от 81 студенти, от които 65 успешно завършват двугодишното си обучение по 20 библейски предмета.

През 1995 година пастор Тихомир за първи път чува посланието за Клетъчна църква и го разпознава като стратегия, дадена му от Бог за църквата, която води. След 2 години подготовка се извършва трансформацията към клетъчна църква. Важна помощ за това оказва мисионерското семейство Найджъл и Джулин от Южна Африка, което прекарва 8 месеца в България и помага практически за приспособяването към новия начин на служение.

През 1997 г. се основава първата дъщерна църква в с. Ведрово. Три години по-късно се полагат основите на втората дъщерна църква - в с. Лозарево, която понастоящем е водена от Димка Тенева.

От 2000-ната година църквата в Сливен е част от международното апостолско движение "DOVE Christian Fellowship International” – растящо семейство от над 130 църкви в петте континента, обединени от единни ценности и разбирания за функцията и структурата на Тялото Христово.

До 2004 година, църквата носи името "Сион - Сливен".

На 20 януари 2004 г. църквата е регистрирана като апостолска църква, която основава, обединява и изгражда евангелски църкви с КЛЕТЪЧНА СТРУКТУРА И НАЧИН НА ЖИВОТ според учението на апостолите и модела в Библията.

В момента “Християнска църква ДАВ България” в Сливен има 16 клетъчни групи, които общо наброяват около 200 члена.