История

dad_mom_400Тихомир и Димка Теневи се раждат и израстват в християнски семейства. През 1978 година сключват брак и заживяват в град Сливен. През 1979 г. се ражда дъщеря им Лидия, а 17 месеца по-късно – синът им Данаил.

По време на комунистическия режим семейството активно участва в живота на църквата. Преживява различни форми на гонение заради вярата.

През 1989 г. Бог отваря възможност за Тихомир и Димка - в продължение на година и половина учат в библейско училище в Англия. По време на престоя им там комунизмът в България пада (ноември 1989 г.).

След завършване на библейското си образование те се връщат в България и се присъединяват към екип за провеждане на масови християнски събрания. Всеки уикенд хиляди хора чуват благовестието на Господ Исус Христос, чрез организираните от екипа събрания.

През 1993 г. времето за масовите християнски събрания свършва. В България активно навлизат сектите. Масмедиите и Православната църква прокарват погрешната идея, че всяка църква, която не е православна, представлява опасна секта. В резултат на това в българския народ се появява страх към всякакви религиозни прояви, особено публични.

В същата година Бог призовава семейство Теневи да основат църква. Тихомир откликва на Божия пасторски призив за живота му и през лятото на 1993 г. се основава Християнска църква “Сион” – Сливен. Началото се поставя с 23-ма души.

Поглеждайки назад към това начало, семейство Теневи споделят: “Ако трябва да сме честни, ще кажем, че беше трудно да се адаптираме към промяната. Тя се състоеше в това, че до преди година проповядвахме Библията на 20,30,40 хиляди души, а сега служехме само на 20,30,40 души. Не беше лесно да се проповядва на празни столове!”

Значителна апостолска роля за основаването и растежа на църквата изиграва пастор Роналд Гуайнс от Тексас, САЩ. През 1993 цялото му семейство се премества да живее в България за 5 месеца.

През 1995 Християнска Църква "Сион" стартира Библейски колеж. Първият випуск се състои от 81 студенти, от които 65 успешно завършват двугодишното си обучение по 20 библейски предмета.

През 1995 година пастор Тихомир за първи път чува посланието за клетъчна структура в модела на ранната апостолска църква, и го разпознава като стратегия, дадена му от Бог за църквата, която води. След 2 години подготовка се извършва трансформацията към клетъчна църква. Важна помощ за това оказва мисионерското семейство Найджъл и Джулин от Южна Африка, което прекарва 8 месеца в България и помага практически за приспособяването към новия начин на служение.

Всеки служител, мисионер или гост-говорител, посетил църквата, е дал частица от себе си за растежа й. Павел казва: “Аз насадих, Аполос напои, но Господ възрастява”.

През 1997 г. се основава първата дъщерна църква в с. Ведрово. Три години по-късно се полагат основите на втората дъщерна църква - в с. Лозарево, която понастоящем е водена от Димка Тенева.

От 2000-ната година църквата в Сливен е част от международното апостолско движение "DOVE Christian Fellowship International” – растящо семейство от над 200 църкви в петте континента, обединени от единни ценности и разбирания за функцията и структурата на Тялото Христово.

До 2004 година, църквата носи името "Сион - Сливен".

На 20 януари 2004 г. църквата е регистрирана като вероизповедание, с името "Християнска църква ДАВ България" - апостолска църква, която основава, обединява и изгражда евангелски църкви с КЛЕТЪЧНА СТРУКТУРА И НАЧИН НА ЖИВОТ според учението на апостолите и модела в Библията.

В момента “Християнска църква ДАВ България” има 20 клетъчни групи, които общо наброяват около 300 члена.