НОВО: Клетъчната църква в Библията (трета част)

Представям си колко тежък е бил този момент за тях! Вероятно една от жените е казала на Петър:” Какво ще правим сега? Исус ни изостави!” А Петър й е отговорил: ”Предполагам, че трябва  да изпълним последната заръка на Исус. Спомняте ли си стаята, в която за последен път ядохме с Него пасхалното ядене? Нека да отидем в тази горница и да чакаме, защото Исус ни каза да не напускаме Ерусалим, но да чакаме от Отца обещания Святи Дух!”

За да прочетет цялата статия, натиснете ТУК!