Единадесет вероизповедания излизат с декларация срещу промени в закона за вероизповеданията

На 5 Март, 2008 Християнска Църква ДАВ България се присъедини, към декларация, подписана от единадесет официално регистрирани вероизповедания в България, във връзка с обсъжданите промени в закона за вероизповеданията, предвиждащи въвеждане на минимален брой членове за регистрация. Декларацията е изпратена до Комисията по правата на човека и вероизповеданията, председателя на Народното събрание, представители на страните от ЕС и НАТО у нас и различни водещи медии.

Според някои народни представители, в България има твърде много вероизповедания и затова броят им трябва да бъде намален. Затова те желаят в края на март да внесат промени в закона за регистриране и пререгистриране на вероизповеданията в Република България, като поставят долен задължителен праг от приблизително 2000 члена.

В тази декларация, като вероизповедания изразяваме силното си притеснение спрямо този закон, тъй като той нарушава Конституцията на Република България в чл. 6, чл. 12, чл. 13, чл. 26, чл. 37 и чл. 43, както и редица международни спогодби, които България е ратифицирала.

Ако този закон бъде приет, това грубо би потъпкало религиозната свобода в страната ни, и би нарушило полагащите се правата на вярващите свободно да организират своята дейност. Това е вмешателство на държавата във вътрешноорганизационните дейности на църковните общества, което е недопустимо за една демократична и Европейска държава. Подобни мерки по-скоро биха ни върнали във времената преди 1989 година.