Лидерски екип

Тихомир Тенев - апостол - основател и оглавяващ вероизповеданието ДАВ България

Данаил Танев - главен пастор на ДАВ България в Сливен

Димка Тенева - помощник пастор на ДАВ България в Сливен

Пламен и Мая Колеви - пастори на ДАВ България в София